Kancelaria Radcy Prawnego Pomoc Prawna

...

Z pomocą w kłopocie Odszkodowania

Problemem osoby która doznała szkody jest często możliwość szybkiego uzyskania odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Nieszczęście zwykle jest trudno wycenić, Klienci mają ogromny problem z określeniem, jakiej kwoty powinni dochodzić. Pomagamy w ustaleniu konkretnych, odpowiednich wartości oraz w rozstrzygnięciu innych dylematów, zanim się one pojawią w procesie.

Specjalizujemy się w odszkodowaniach za wypadki komunikacyjne oraz za błędy medyczne.
Proponujemy rozwiązania prawne skutkujące szybkim uzyskaniem zadośćuczynienia i odszkodowania, a w uzasadnionych sytuacjach również comiesięcznej renty, niezależnej od świadczeń rentowych z ZUS.